Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Logo PPWT

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę
na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

Wiceminister Adam Hamryszczak

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej . BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dysponując kwotą blisko 200 mln zł. Po realizacji projektu środki straciły walor środków unijnych i jako krajowe środki pozabudżetowe pozostają
w dyspozycji Ministra Rozwoju.

"Na mocy podpisanej dziś umowy 200 mln zł ponownie trafi na rynek. Pieniądze wesprą instrumentami finansowymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach, umożliwią firmom nowe inwestycje, dzięki którym pieniądze po raz kolejny skutecznie zapracują w gospodarce "– zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. 
"Zależy nam na wywołaniu trwałej zmiany w strukturze gospodarki i zatrudnienia Polski Wschodniej, co wymaga kontynuowania dedykowanego wsparcia, w tym wykorzystywania różnych form finansowania" – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
"Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu dynamiki wzrostu gospodarczego tego regionu, a proponowane produkty finansowe będą skierowane właśnie do MŚP prowadzących działalność w obszarze turystyki" – dodał Cieszyński.  

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie
na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców. 

Turystyka siłą napędową gospodarki Polski Wschodniej

Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać MŚP z Polski Wschodniej, działające
w branży turystycznej lub okołoturystycznej.

"Wspieranie działań na rzecz rozwoju tzw. przemysłu wolnego czasu (turystyka, sport, branża kulturalna, medyczna), wykorzystującego wewnętrzny potencjał gospodarczy to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" – podkreślił wiceszef resortu.
"Rozwój oferty usług turystycznych, edukacyjnych czy zdrowotnych to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorczości szczególnie na obszarach wiejskich makroregionu" – dodał.

Firmy mają szansę otrzymać dodatkowy kapitał na:

  • budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  • budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
  • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  • produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
  • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
  • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
  • budowę i rozbudowę obiektów noclegowych.

Informacja prasowa (PDF 299 KB)