Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program dla Śląska, drogi lokalne, Dostępność Plus - minister Kwieciński w województwie śląskim

Czternaście nowych przedsięwzięć włączono do Programu do Śląska. Około połowa z 42,1 miliarda złotych dla regionu już pracuje w gospodarce.

Rozwój województwa śląskiego był klamrą spinającą wszystkie spotkania, w których 19 września uczestniczył minister Jerzy Kwieciński.

Program dla Śląska, czyli konkrety

Pierwszym z nich była konferencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas której podsumowano wdrażanie programu dla Śląska.

"Kładziemy nacisk na konkrety. Cały Program dla Województwa Śląskiego idzie dobrze do przodu" - mówi premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei minister Kwieciński z poinformował, że około połowa z 42 mld zł, które przeznaczono na program już pracuje w gospodarce. Zrealizowano 671 indywidualnych projektów. 

"To nie jest program teoretyczny. To program realizowany" – podkreślił Kwieciński.

Do programu dodano 14 nowych przedsięwzięć. Ich wartość to 13,2 mld zł, dlatego wartość całego programu wzrosła do 55 miliardów złotych. Wśród nich znalazły się między innymi „śląska pula” środków w programie „Czyste Powietrze”, wsparcie dla siedmiu szpitalnych oddziałów ratunkowych czy program preferencyjnego finansowania zakupu autobusów elektrycznych Gepard II.

"Rozpoczynamy też rozmowy z Komisją Europejską o tym, żeby fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko móc wykorzystać na termomodernizację wielorodzinnych budynków komunalnych tutaj na Śląsku" – zapowiedział szef resortu inwestycji i rozwoju.

Podczas konferencji podpisano umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji, która jest częścią Programu dla Śląska. Ponad pół miliarda złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi na rewitalizację i odbudowę 50 kilometrów częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Według harmonogramu inwestycja ma być zakończona w 2022 roku. Dzięki niej możliwy będzie dojazd pociągiem z Katowic do Lotniska w Pyrzowicach.

Dostępność Plus także dla Śląska

Minister Kwieciński uczestniczył też briefingu poświęconym programowi Dostępność Plus. Wzięli w nim udział również wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz Sonia Rzeczkowska, reprezentująca katowickie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most. Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie powołana zostanie Rada Dostępności. W jej skład wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz ministerstw zaangażowanych w program Dostępność Plus.

Sonia Rzeczkowska poinformowała, że jej stowarzyszenie realizuje ono dofinansowany środkami unijnymi projekt pod nazwą „Śląskie bez barier”. Program zakłada przeprowadzenie diagnozy w 54 samorządach pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zdaniem Rzeszczkowskiej diagnoza jest ważna dla samorządów, bo pokaże im, gdzie są ich słabe strony i pozwoli im poszukać pieniędzy na poprawę dostępności.Więcej o projekcie „Śląskie bez barier” można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Most.

Podczas briefingu do Partnerstwa na rzecz dostępności, czyli dobrowolnego zobowiązania do kierowania się zasadami dostępności, dołączyły dwie organizacje – Stowarzyszenie Most i Śląska Sieć 3 sektora. Sygnatariuszami partnerstwa są już 84 podmioty.  

Lepsze drogi w gminie Koziegłowy

Ostatnim punktem wizyty ministra w województwie Śląskim było spotkanie z mediami i władzami gminy Koziegłowy. Podczas briefingu burmistrz Jacek Ślęczka podpisał umowę z wykonawcą przebudowy gminnej drogi lokalnej Markowice-Krusin-Cynków. Inwestycja dostała dofinansowanie z rządowego programu wsparcia dróg lokalnych. Wartość inwestycji to prawie 3 miliony złotych, a wsparcia rządowego – niecałe 2,4 miliony złotych. Umowa pomiędzy wojewodą a burmistrzem, która uruchomiła pieniądze budżetowe, została zawarta w sierpniu.

W tym roku rząd przeznaczył już 1,3 miliarda złotych na drogi samorządowe.

"Nie wykluczamy, że jeżeli ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych przejdzie w tym roku, będziemy w stanie uruchomić jeszcze dodatkowe środki. Co jest szalenie ważne dla woj. śląskiego, to fakt, że beneficjentów tego programu poszerzyliśmy o miasta na prawach powiatu, które do tej pory nie korzystały z tego wsparcia, a takich miast mamy w tym regionie wiele" - powiedział Kwieciński

Raport "Program dla Śląska. Stan realizacji" (PDF 1 MB)