Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Produkcja budowlano-montażowa w lutym - komentarz ministra Jerzego Kwiecińskiego

Pomyślnych informacji z gospodarki ciąg dalszy. Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa, liczona w cenach stałych, była w lutym 2019 r. wyższa o 15,1 proc. w porównaniu do lutego 2018 r. W zeszłym roku wzrost był dwukrotnie wyższy - ok. 31,3% r/r, ale wbrew pozorom obecny wynik też budzi szacunek. Pamiętajmy, że podobnie jak w styczniu br. niższy wzrost rok do roku jest wynikiem czynników pogodowych, a także – w pewnym zakresie – efektu wysokiej bazy.

Dość powiedzieć, że bieżący odczyt - 15,1% r/r - był dwa razy wyższy niż konsensus rynkowy. Analitycy szacowali go na 6% r/r.

W stosunku do lutego 2018 r. wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w:

  • w jednostkach zajmujących się budową budynków o 27,9% r/r (w styczniu br. wzrost wyniósł 3,2% r/r),
  • budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 16,3% r/r (w styczniu br. wzrost wyniósł 15,3% r/r).

Niezwykle "budująca" jest informacja, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym br. wzrosła w ujęciu rocznym o 20,4 proc. (r/r), a w porównaniu do stycznia br. wzrosła o 24,1 proc. (m/m).

Uwagę zwraca fakt, że luty był kolejnym miesiącem gdy tzw. jednostki wykonujące głównie roboty budowlane specjalistyczne notowały w ujęciu rocznym spadek wielkości produkcji. Jednak wyraźnie zauważalny jest trend pozytywny. Bieżący odczyt to -0,8% r/r, a w styczniu br. spadek wyniósł 6,2% r/r.

Jak wspomniałem na wstępie pobicie dobrych wyników z lutego 2018 r. nie było możliwe w szczególności wskutek nadzwyczaj wysokich tzw. opadów zakumulowanych, które były ponad 10 krotnie wyższe niż rok temu.

Mimo tego pogoda w lutym 2019 r. była zauważalnie lepsza niż na początku tego roku. Pomogło to w odbiciu się branży budowlanej. Pokazują to zresztą dane GUS. W porównaniu do stycznia 2019 r. w trzech analizowanych grupach produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrosty (liczone w cenach stałych). Wartość produkcji ogółem, w ujęciu miesiąc do miesiąca, przekroczyła nieznacznie poziom 15 proc. Dokładne wyniki dla poszczególnych grup to:

  • budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 20%,
  • jednostki zajmujące się budową budynków 13,3%,
  • podmioty wykonujące roboty budowlane specjalistyczne 12,7%.

Skumulowany wzrost produkcji budowlano-montażowej dla stycznia i lutego 2019 r. wyniósł ok. 8,4 proc. Z uwagi na relatywnie zmienne warunki pogodowe panujące w marcu oraz wysokie tempo rozliczania funduszy unijnych w komponencie "infrastrukturalnym", zwłaszcza w programie Infrastruktura i Środowisko ale też programach regionalnych, można prognozować, że produkcja budowlano-montażowa w całym I kwartale br., osiągnie dodatni wzrost na poziomie co najmniej 11% r/r.