Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departamenty i biura

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

tel. 22 522 51 00
fax 22 522 51 05
e-mail: sekretariatDAB@miir.gov.pl

Departament Budżetu Rozwoju

tel. 22 273 73 50
fax 22 273 89 04
e-mail: sekretariatDBR@miir.gov.pl

Departament Certyfikacji i Desygnacji

tel. 22 273 74 50
fax 22 273 89 06
e-mail: sekretariatDCD@miir.gov.pl

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

tel. 22 273 80 50, 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
e-mail: sekretariatDZF@miir.gov.pl

Departament Gospodarki Nieruchomościami

tel. 22 522 51 50

fax 22 522 51 54

e-mail: sekretariatDGN@miir.gov.pl

Departament Promocji Funduszy Europejskich

tel. 22 273 74 00
fax 22 273 89 05
e-mail: sekretariatDIP@miir.gov.pl

Departament Informatyki

tel. 22 273 72 00
fax 22 273 89 00
e-mail: sekretariatDI@miir.gov.pl

Departament Lokalizacji Inwestycji

tel. 22 522 52 00
fax 22 522 52 03
e-mail: sekretariatDLI@miir.gov.pl

Departament Mieszkalnictwa

tel. 22 522 53 00
fax 22 522 53 04
e-mail: sekretariatDM@miir.gov.pl

Departament Orzecznictwa

tel. 22 522 54 00
fax 22 522 54 07
e-mail: sekretariatDO@miir.gov.pl

Departament Polityki Przestrzennej

tel. 22 522 56 00
fax 22 522 56 03
e-mail: sekretariatDPR@miir.gov.pl 

Biuro Komunikacji

tel. 22 273 85 10
fax 22 693 40 05
e-mail: sekretariatBKM@miir.gov.pl

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

tel. 22 273 79 00
fax 22 273 89 10
e-mail: sekretariatDKF@miir.gov.pl

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

tel. 22 273 79 50
fax 22 273 89 15
e-mail: sekretariatDPA@miir.gov.pl

Departament Prawny

tel. 22 273 75 51
fax 22 273 89 12
e-mail: sekretariatDP@miir.gov.pl

Departament Programów Infrastrukturalnych

tel. 22 273 77 01
fax 22 273 89 09
e-mail: sekretariatDPI@miir.gov.pl

Departament Programów Pomocowych

tel. 22 273 78 00
fax 22 273 89 13
e-mail: sekretariatDPT@miir.gov.pl

Departament Programów Ponadregionalnych

tel. 22 273 82 01
fax 22 273 89 14
e-mail: sekretariatDPP@miir.gov.pl

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

tel. 22 273 81 01
fax 22 273 89 21
e-mail: sekretariatDIR@miir.gov.pl

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

tel. 22 273 78 50
fax 22 273 89 16
e-mail: sekretariatDRP@miir.gov.pl

Departament Rozwoju Cyfrowego

tel. 22 273 75 01
fax 22 273 89 07
e-mail: sekretariatDRC@miir.gov.pl

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 273 78 70
fax 22 273 89 49
e-mail: sekretariatDEM@miir.gov.pl

Departament Strategii Rozwoju

tel. 22 273 76 01
fax 22 273 89 08
e-mail: sekretariatDSR@miir.gov.pl

Departament Współpracy Terytorialnej

tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
e-mail: sekretariatDWT@miir.gov.pl

Biuro Administracyjne

tel. 22 273 70 85
fax 22 693 40 90
e-mail: sekretariatBA@miir.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. 22 273 71 50
fax 22 273 89 22
e-mail: sekretariatBDG@miir.gov.pl

Biuro Polityki Bezpieczeństwa

tel. 22 273 85 40

fax 22 273 89 20
e-mail: sekretariatBPB@miir.gov.pl

Departament Kontroli

tel. 22 273 88 12
fax 22 693 41 00
e-mail: sekretariatDKN@miir.gov.pl

Biuro Ministra

tel. 22 273 71 00
fax 22 273 89 02
e-mail: sekretariatBM@miir.gov.pl

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

tel. 22 262 93 08
e-mail: sekretariatBP@miir.gov.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 22 273 73 00
fax 22 273 89 03
e-mail: sekretariatBZL@miir.gov.pl

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

tel. 22 273 87 30

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

tel. 22 273 79 17, 22 273 85 99, 22 273 74 28
e-mail: rzecznikfe@miir.gov.pl

Gabinet Polityczny Ministra

tel. 22 273 84 00
fax 22 693 40 14
e-mail: sekretariatGP@miir.gov.pl