Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku

 

Program operacyjnyDziałanie/Poddziałanie naboruObszar wsparciaPlanowany termin
ogłoszenia naboru
Termin naboru

Instytucja
odpowiedzialna
za nabór

Inteligentny Rozwój 2014-2020 3.2.1 Badania na rynek

Wsparcie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług)

Uwaga! Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP w miastach średnich oraz na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami

Konkurs ogłoszony

14 lutego 2018

Obejrzyj szkolenie internetowe

20 marca – 5 grudnia 2018

(konkurs organizowany w rundach)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Wschodnia 2014-2020 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

 

Uwaga! Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP w miastach średnich w Polsce Wschodniej oraz na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami

Konkurs ogłoszony

20 kwietnia 2018

29 maja - 31 lipca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

6.1 Rozwój transportu publicznego w miastach

Wsparcie projektów taborowych obejmujących zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania oraz zakup nowych trolejbusów wyposażonych w w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Konkurs ogłoszony

4 czerwca 2018

14 grudnia 2018 - 31 stycznia 2019

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Pomorskie

Konkurs ogłoszony

2 lutego 2018

28 lutego –16 marca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Opolskie

Konkurs ogłoszony

29 stycznia 2018

runda I:

28 lutego –19 marca 2018

runda II:

7 maja - 18 maja 2018

runda III:

26 czerwca - 13 lipca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Warmińsko-Mazurskie


Konkurs ogłoszony

6 lutego 2018

Subregion olsztyński

Subregion elbląski

Subregion ełcki

9 marca – 19 marca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Lubuskie

Konkurs ogłoszony

6 marca 2018

9 kwietnia - 13 czerwca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Podkarpackie

Konkurs ogłoszony

28 marca 2018

30 kwietnia - 15 maja 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Śląskie

Konkurs ogłoszony

27 marca 2018

runda I:

30 kwietnia - 30 maja 2018

runda II:

1 października - 30 października 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Mazowieckie

Konkurs ogłoszony

30 marca 2018

2 maja - 18 maja 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Podlaskie

Konkurs ogłoszony

30 marca 2018

30 kwietnia - 21 maja 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Zachodniopomorskie

Konkurs ogłoszony

20 czerwca 2018

23 lipca - 10 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w wieku 15-29 lat należących do kategorii NEET poprzez zastosowanie wybranych instrumentów i usług rynku pracy takich jak np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej, mobilność międzysektorowa i geograficzna.

Woj. Kujawsko-Pomorskie

30 listopada 2018

31 grudnia 2018 - 18 stycznia 2019 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: a) podatki i opłaty lokalne, b) zarządzanie nieruchomościami

Konkurs ogłoszony

23 lutego 2018

 

26 marca - 16 kwietnia 2018

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym:- przygotowanie szkół do prowadzenia kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, - przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, - szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, - doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konkurs ogłoszony

30 kwietnia 2018

4 czerwca - 30 lipca 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

Konkurs ogłoszony

12 kwietnia 2018

I runda:

30 maja -  29 czerwca 2018 

II runda:

3 września - 28 września 2018

III runda:

3 grudnia - 21 grudnia 2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Wdrażanie w w administracji publicznej rozwiąząń poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia dzialalności gospodarczej: obsługa inwestora

Konkurs ogłoszony

30 listopada 2018

31 grudnia 2018 - 12 marca 2019

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji