Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podstawowe informacje o Pakiecie dla średnich miast

Krajowe Programy Operacyjne

W krajowych programach operacyjnych którymi zarządza Minister Rozwoju przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.

Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł, w tym:

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Często samorządy średnich i małych miast mają pomysły na inwestycje, jednak problemem jest pozyskanie optymalnego źródła finansowania. W ramach Pakietu dla miast średnich do dyspozycji przedstawicieli miast średnich trafi oferta spotkań przedinwestycyjnych specjalistów PFR, których celem jest przeanalizowanie potrzeb rozwojowych miast średnich pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz odpowiedniej formy instytucjonalno-prawnej. Naborem do pilotażu zostanie objętych do 60 potrzeb inwestycyjnych (samorząd może zgłosić do 2 potrzeb inwestycyjnych). Zgłoszenia do pilotażu są możliwe za pośrednictwem strony Polskiego Funduszu Rozwoju.

Fundusz Inwestycji Samorządowych, zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju, dysponuje kwotą 400 mln zł. Część tych środków, jako alternatywa dla dotacji i długu, może zostać przeznaczona na rozwój miast średnich. W ramach Funduszu istnieje możliwość uzyskania wsparcia dla inwestycji w całości finansowanych ze środków krajowych lub zdobycia kapitału na wkład własny dla projektów finansowanych ze środków unijnych. Oferowane obszary wsparcia to np.: sektor wodno- kanalizacyjny, gospodarka odpadami, dostarczanie energii oraz gazu, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy czy ochrona zdrowia.