Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ekspansja zagraniczna polskich firm

Mamy dobre doświadczenia w zakresie promocji i wsparcia eksportowego polskich firm, jednak kompetencje i potencjał są rozsiane w wielu instytucjach. Dlatego potrzeba kompleksowych i skoordynowanych działań na rzecz zwiększenia ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Zadania te będzie realizować wyspecjalizowana agencja umiejscowiona w strukturze Polskiego Funduszu Rozwoju, która połączy już istniejące zasoby i możliwości promocyjne, proeksportowe, proinwestycyjne.

Nowa agencja będzie punktem pierwszego kontaktu dla eksportera i inwestora i stanowić będzie centrum wiedzy dla przedsiębiorców planujących rozwój działalności inwestycyjnej czy eksportowej. Będzie to instytucja nowoczesna, działająca w sposób elastyczny i kompleksowy.

Polski eksport w 80% koncentruje się na rynkach Unii Europejskiej, ale wiemy, że nasze dobre produkty eksportowe powinny być znane również na dalekich rynkach pozaeuropejskich. To właśnie one mają niezagospodarowany potencjał dla polskich dóbr i usług, który chcemy wykorzystać. Dlatego będziemy otwierać nowe biura zagraniczne Agencji, które ułatwią prowadzenie interesów na rynkach azjatyckich czy afrykańskich. Z ich profesjonalnych usług będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca.

Inwestycje zagraniczne

Zależy nam na możliwie największym napływie inwestycji zagranicznych w sfery wymagające nowoczesnych technologii i know-how. Przy współpracy z polskimi firmami i uczelniami, powstaną sieci powiązań biznesowych, które będą procentować silnym impulsem prorozwojowym, a jednocześnie sprawią, że Polska stanie się bardziej atrakcyjna w globalnym łańcuchu wartości. Poprawiając koordynację działań promujących polski biznes na rynkach międzynarodowych stworzymy warunki do jego skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocnimy konkurencyjność i atrakcyjność polskiej gospodarki.

Gospodarczy czempioni

Każdy kraj ma, a na pewno powinien mieć, swoich gospodarczych czempionów. Kraje Europy Zachodniej, dzięki większej stabilności politycznej i gospodarczej, miały nieporównywalnie lepsze warunki do tworzenia firm-narodowych marek. My jesteśmy dopiero na początku tej drogi, choć stworzyliśmy już takich czempionów (np. Orlen, Azoty, KGHM). Dlatego tak kluczowe jest zbudowanie ich pozytywnej marki, poprzez skuteczne wsparcie promocyjne ze strony polskiej administracji i dyplomacji, jak też stworzenie przez rząd stabilnego i sprzyjającemu rozwojowi otoczenia gospodarczego.

 

Wicepremier Mateusz Morawiecki o ekspansji zagranicznej