Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Naszym strategicznym celem jest pomnażanie polskiego kapitału, finansowego, społecznego, technologicznego i w zakresie edukacji. Polskie firmy muszą dostać pozytywny impuls od Państwa, który pobudzi je do rozwoju i stworzy warunki do powstawania wysokopłatnych miejsc pracy.

Polski Fundusz Rozwoju

Działania zmierzające do modernizacji polskiej gospodarki, oparcie jej o produkty innowacyjne i pożądane na rynkach zagranicznych, wsparcie ekspansji polskich firm poza granice kraju wzmocni polski kapitał, który z kolei będzie zasilać kolejne inwestycje. Utworzony zostanie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w oparciu o istniejące instytucje (BGK, PARP, PIR, PAIiIZ, ARP i KUKE). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez nie (do tej pory ich oferta się powielała, co zmniejszało efektywność wsparcia) oraz zaproponuje nowe. Jego potencjał inwestycyjny to nawet 120 mld zł.

Mamy 1 bln zł na inwestycje, dzięki środkom polskich przedsiębiorstw, banków, Polskiego Funduszu Rozwoju, funduszom europejskim, jak również zagranicznych instytucji finansowych zaangażowanych w realizację projektów w naszym kraju. Jest to potężny strumień środków prorozwojowych, które pozwolą zbudować solidne fundamenty gospodarcze, gwarantujące stabilny rozwój.

Więcej oszczędności

Ponadto, do budowy kapitału należy zachęcić w większym stopniu samych Polaków, tak, by zgromadzone oszczędności pracowały na ich lepszą jakość życia. Dlatego tak istotne jest by zwiększyć udział oszczędności w kapitale narodowym, np. poprzez promocję akcjonariatu pracownicznego. W ten sposób wytworzy się kultura oszczędzania, a jednocześnie zwiększy się udział pracowników w zyskach firm, co przełoży się na ich wyższe zarobki i silniej zwiąże ich z firmą. Takie programy funkcjonują w wielu rozwiniętych krajach dlatego warto zaadaptować je na polskim gruncie.

Wicepremier Mateusz Morawiecki o Kapitale dla rozwoju

Wicepremier Mateusz Morawiecki o Polskim Funduszu Rozwoju