Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Największą wartość tworzą kreatywność, innowacyjność i nowoczesne technologie. Dlatego musimy stworzyć warunki do twórczego i praktycznego wykorzystania kreatywności polskich naukowców, wynalazców i pasjonatów. Przełożyć ją na produkty i usługi, którymi Polska gospodarka będzie mogła skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych.

Współpraca nauki z biznesem

Takie produkty i usługi są owocem bliskiej współpracy nauki z biznesem. Powinniśmy skuteczniej komercjalizować polskie pomysły, przekształcać je w polskie produkty wytwarzane przez polskie firmy. W ten sposób będziemy konkurować w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki opartej na wiedzy, a nie tylko kosztami pracy. Będzie to możliwe dzięki wszechstronnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym, tj. uczelniami, instytutami badawczymi, laboratoriami. Baza naukowa i dydaktyczna została w znaczącym stopniu zmodernizowana, dlatego ten potencjał musimy wykorzystać do zasilenia gospodarki polskimi innowacjami.

Potrzebny jest również trwały pomost między światem nauki i przedsiębiorczości. Dlatego będą tworzone i rozwijane instytucje pomagające nawiązać współpracę i sprzyjać tworzeniu produktywnych relacji między tymi światami, zarówno w postaci parków technologicznych, jak i innych instytucji (np. funduszy zalążkowych) tworzących przyjazne otoczenie dla nauki i biznesu.

Rada ds. Innowacyjności

Działania te wymagają przełamania barier instytucjonalnych, stąd też powołanie Rady ds. Innowacyjności - pod przewodnictwem Ministra Rozwoju - jako gremium wyznaczającego strategiczne działania w zakresie wsparcia innowacyjności, dzięki wykorzystaniu współpracy różnych resortów.

Wsparcie przedsiębiorców

Rozwój innowacyjnych firm to także stworzenie polskim przedsiębiorcom warunków zwiększania skali działalności tak, aby małe firmy mogły stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże osiągały zdolność do globalnej konkurencji. Musi to oznaczać przede wszystkim eliminację regulacyjnych i biurokratycznych barier w codziennym funkcjonowaniu polskich firm.

Wicepremier Mateusz Morawiecki o rozwoju innowacyjnych firm

 

Wicepremier Mateusz Morawiecki o wspieraniu innowacyjności