Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zrównoważony rozwój

Dążymy do tego by rozwój polskiej gospodarki był nie tylko szybki i oparty na solidnych podstawach, ale też równomierny. Oznacza to, że oprócz dużych aglomeracji, muszą mieć w nim udział także małe miasta i obszary wiejskie. Zadaniem polityki regionalnej jest więc przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia i rozwijanie mocnych stron lokalnych i regionalnych gospodarek.

Równe szanse

Możemy to osiągnąć np. poprzez niwelowanie różnic w dostępie mieszkańców Polski do usług publicznych (m.in. przedszkoli i żłobków) i rynku pracy, wdrażanie programów ożywienia małych miast, promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej zarówno w miastach, jak i na wsi oraz poprawę infrastruktury i dostępności transportowej obszarów wiejskich. Szczegółowe rozwiązania dla wsi zostaną zawarte w „Pakcie dla obszarów wiejskich”, który przygotowuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z innymi resortami i podmiotami.

Wicepremier Mateusz Morawiecki o rozwoju społecznym i regionalnym