Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Analizy polskiego rynku nieruchomości

Aby zapewnić dostęp do informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce, publikujemy opracowania sporządzone na zlecenie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zakres analiz zmieniał się na przestrzeni lat. Analizy dotyczą przede wszystkim cen transakcyjnych nieruchomości, stawek czynszów oraz częstotliwości obrotu nieruchomościami, w szczególności pod kątem rynku nieruchomości mieszkaniowych. W późniejszym czasie analizy zostały rozszerzone o informacje na temat czynników makroekonomicznych i lokalnych mających wpływ na ceny nieruchomości oraz cech nieruchomości w największym stopniu wpływających na ich ceny. Zmianie uległ także zasięg terytorialny analiz – początkowo dotyczyły województw i powiatów, obecnie obejmują także miasta wojewódzkie i marszałkowskie, byłe miasta wojewódzkie oraz wybrane miasta na prawach powiatu.

Opracowania do pobrania:

Podstawa prawna

art. 173 a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2017 r.