Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Andżelika Możdżanowska - Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, 

zdajemy sobie doskonale sprawę, że znaczenie mikro-, małych i średnich firm w Polsce jest ogromne – stanowią one znakomitą większość polskich przedsiębiorstw i są kluczowym, stabilizującym elementem naszej gospodarki. Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Małych i  Średnich Przedsiębiorstw podjęłam się - nie boję się tych słów – wyzwania oraz misji, które wykonuję z pełnym zaangażowaniem. 

W celu zapewnienia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce niezbędne jest stworzenie partnerskich i przyjaznych relacji pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną. Primum non nocere - chciałabym, aby ta dobrze znana maksyma stała się także naczelną zasadą dla urzędników obsługujących, kontrolujących czy też współpracujących z przedsiębiorcami. 

Dlatego moim zadaniem jest praca u podstaw, praca na jednej płaszczyźnie ze stroną rządową, administracją publiczną oraz przedsiębiorcami nad typowymi podziałami my - oni, nad niwelowaniem wszelkich przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczególnie bliski jest mi los przez tych najmniejszych, mikro- i małych przedsiębiorców, których jest w Polsce ponad 1,7 miliona. Z ich bolączkami spotykam się od wielu lat, sprawując między innymi mandat senatora i posła oraz angażując się w prace lokalnych stowarzyszeń przedsiębiorców.

„Państwo to nie łupieżca i krwiopijca, a przedsiębiorcy nie są kombinatorami”. Czuję moralną odpowiedzialność wynikającą z faktu, że administracja publiczna, w szczególności podatkowa, utrzymywana jest głównie z obowiązkowych danin od przedsiębiorców. Dlatego bez sukcesu polskich przedsiębiorców niemożliwy będzie sukces  polskiej gospodarki.  

W przypadku niekorzystnych dla przedsiębiorców kierunków działań administracji publicznej – obiecuję, że będę przeprowadzała stosowne interwencje.  Niezwykle istotnym dla mnie działaniem jest również promowanie dobrych praktyk i tworzenie modelowych rozwiązań we współpracy przedsiębiorców z administracją.  

Zapewnienie dostosowania instrumentów państwa do potrzeb MŚP i uwzględnianie specyfiki przedsiębiorstw podczas przygotowywania propozycji legislacyjnych to niezmiernie ważny element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Odpowiedzialny rozwój opiera się na przedsiębiorczości i umiejętnościach Polaków, ale także na partnerstwie instytucji publicznych i przedsiębiorców oraz równowadze oraz solidarności społecznej.  

Zapraszam do kontaktu: pelnomocnikmsp@miir.gov.pl