Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach. Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli  samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (PDF 6 MB)

Uwagi i wnioski można składać do 23 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza (DOC 77 KB) na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

 

logo Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

 

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

KSRR rozwija postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.  Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.

Projekt KSRR (PDF 6 MB) prezentuje:

  • jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji;
  • jak wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne - do jego rozwoju;
  • mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju.

W lutym br. odbyło się spotkanie z Radą Dialogu Społecznego, w wyniku którego projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przekazano do konsultacji Wojewódzkim Radom Dialogu Społecznego

Harmonogram spotkań konsultacyjnych KSRR

DataWojewództwoMiastoRejestracja
17 grudnia 2018 roku mazowieckie Warszawa spotkanie odbyło się
7 stycznia 2019 roku małopolskie Tarnów spotkanie odbyło się
7 stycznia 2019 roku warmińsko-mazurskie Lidzbark Warmiński spotkanie odbyło się
9 stycznia 2019 roku kujawsko-pomorskie Rypin spotkanie odbyło się
10 stycznia 2019 roku  świętokrzyskie Kielce spotkanie odbyło się
10 stycznia 2019 roku podlaskie Białystok spotkanie odbyło się

14 stycznia 2019 roku dolnośląskie Wrocław spotkanie odbyło się
14 stycznia 2019 roku wielkopolskie Kępno spotkanie odbyło się
14 stycznia 2019 roku opolskie Opole spotkanie odbyło się
16 stycznia 2019 roku lubelskie Biała Podlaska spotkanie odbyło się
17 stycznia 2019 roku łódzkie Tomaszów Mazowiecki spotkanie odbyło się
18 stycznia 2019 roku śląskie Katowice spotkanie odbyło się
21 stycznia 2019 roku lubuskie Nowa Sól spotkanie odbyło się
21 stycznia 2019 roku zachodniopomorskie Wałcz spotkanie odbyło się
23 stycznia 2019 roku podkarpackie Stalowa Wola spotkanie odbyło się
23 stycznia 2019 roku pomorskie Gdynia spotkanie odbyło się