Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Video-poradniki

1. Dostosowanie instytucji/usług publicznych do potrzeb osób z problemami zdrowia psychicznego (wersja z tłumaczeniem PJM)

2. Dostosowanie instytucji/usług publicznych do potrzeb osób z problemami zdrowia psychicznego (wersja z audiodeskrypcją i tłumaczeniem PJM)

3. Dostosowanie instytucji/usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (wersja z audiodeskrypcją)

4. Dostosowanie instytucji/usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (wersja z tłumaczeniem PJM)

5. Jak dostosować instytucję i usługi publiczne do potrzeb osób w spektrum autyzmu? (wersja z napisami i tłumaczeniem PJM)

6. Jak dostosować instytucję/usługi publiczne do potrzeb osób w spektrum autyzmu (wersja z audiodeskrypcją i tłumaczeniem PJM)

Jak wypełnić raport o stanie zapewniania dostępności - instrukcja krok po kroku

Dzięki filmowi, w niecały kwadrans otrzymasz szczegółowe informacje umożliwiające prawidłowe wypełnienie raportu. Termin na przekazanie dany o dostępności mija 31 marca 2021 roku. Nie zwlekaj z realizacją tego obowiązku. Obejrzyj film i wypełnij raport. To proste!

Zakupy bez barier. Centra handlowe dostępne dla wszystkich

Wystąpienia na konferencjach

Wykład Przemysława Hermana (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pod tytułem "Wprowadzenie do ustawy o dostępności" w ramach konferencji pt. "Dostępność a nowe technologie" organizowanej przez Fundację Vis Maior pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa.

Panel dyskusyjny "Racjonalna dostępność" w ramach konferencji pt. "Dostępność a nowe technologie" organizowanej przez Fundację Vis Maior pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa. W panelu tym udział wzięli: Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Jacek Zadrożny (Ministerstwo Cyfryzacji), Piotr Todys (Fundacja TUS), Izabela Sopalska-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa).

Prosto ze Wspólnej - odcinek poświęcony dostępności

Zachęcamy do posłuchania podcastu o realizacji programu Dostępność Plus, spodziewanych efektach oraz organizacjach, które od wielu lat działają na rzecz dostępności.

Transkrypcja (DOCX 0,03 MB)

O ministerstwie w języku migowym

O działalności Ministerstwa

Konkurs uDOSTĘPniacze

uDOSTĘPniacze to akcja edukacyjna, którą przeprowadziliśmy w 2019 roku. Jednym z elementów akcji był konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Dzieci miały pokazać, jakie bariery dostrzegają w swoim otoczeniu oraz zaproponować, jak je usunąć. Wśród 95 prac Kapituła Konkursu wyłoniła 3 prace:

 • I miejsce: zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach;
 • II miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie;
 • III miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.

Życie, którego nie znacie

Program Dostępność Plus 

Dostępność Plus - animacja (napisy, audiodeskrypcja, PJM)

Dostępność Plus - animacja (napisy)

Relacja z konferencji inaugurującej Program Dostępność Plus

Konferencja Dostępność Plus - część pierwsza

Konferencja Dostępność Plus - część druga

Konferencja Dostępność Plus - część trzecia

Fundusze Europejskie bez barier 

Fundusze Europejskie są dostępne dla wszystkich. Co to konkretnie oznacza? Między innymi, że osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z unijnego wsparcia tak samo aktywnie, jak osoba sprawna: być pomysłodawcą innowacji, stworzyć swój projekt czy założyć swój własny start-up.

Standardy dostępności dla Funduszy Europejskich

Standardy to zbiór zasad i wskazówek, które mają zapewnić równy dostęp do udziału we wszystkich projektach. Jest ich sześć: architektoniczny, transportowy, edukacyjny, szkoleniowy, informacyjno-promocyjny i cyfrowy. Obejrzyj filmy, a dowiesz się na czym polega standard edukacyjny, szkoleniowy i informacyjno-promocyjny!

Standardy Dostępności (tłumacz PJM)

Standardy Dostępności (napisy PL)

Standard Informacyjno-promocyjny (tłumacz PJM)

Standard Informacyjno-promocyjny (napisy PL)

Standard Szkoleniowy (tłumacz PJM)

Standard Szkoleniowy (napisy PL)

Standard Edukacyjny (tłumacz PJM)

Standard Edukacyjny (napisy PL)

Polscy Innowatorzy

Polscy Innowatorzy. BaltSe@nior - meble dla seniorów

Dostępność

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 1 - tłumacz PJM

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 1 - napisy

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 2 - tłumacz PJM

ODC. 1 „Co to jest dostępność?” cz. 2 - napisy

ODC. 2 „Dostępność architektoniczna” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 2 „Dostępność architektoniczna” cz. 1 – napisy

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 1 – napisy

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 3 „Dostępność transportowa” cz. 2 – napisy

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 1 – napisy

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 4 „Konkurencyjność” cz. 2 – napisy

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 1 – napisy

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 5 „Dostępność cyfrowa” cz. 2 – napisy

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 1 – tłumacz PJM

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 1 – napisy

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 2 – tłumacz PJM

ODC. 6 „Dostępność usług” cz. 2 – napisy

Pytanie na Śniadanie

Pytanie na śniadanie – felieton „Dostępność” z cyklu „Fundusze Europejskie od kuchni” (napisy, PJM)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z Tomaszem "Kowalem" Kowalskim (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z Iwoną Cichosz (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z B. Mazurkiewiczem i K. Banaszkiewicz-Badurą (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - felieton (tłumacz PJM + napisy)

Pytanie na śniadanie - rozmowa z Angeliką Kuzin (tłumacz PJM + napisy)

Partnerstwo na rzecz dostępności 

Partnerstwo na rzecz dostępności - Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

Partnerstwo na rzecz dostępności - Bartosz Mazurkiewicz

Przeczytaj

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 48 – „Fundusze Europejskie na dostępność”

Dokumenty

 1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 2. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - język łatwy
 3. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010 - 2020
 4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Publikacje

 1. Dostępność serwisów internetowych - dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 2. Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia
 3. E-podręcznik dostępny dla wszystkich
 4. Dostępne wydarzenie w praktyce
 5. Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
 6. Projektowanie uniwersalne - wyzwanie naszych czasów
 7. Dostoswanie budynków użyteczności publicznej - teoria i narzędzia
 8. Projektowanie dla wszystkich
 9. Projektowanie bez barier - wytyczne
 10. Standardy dostępności dla dokumentów elektronicznych
 11. Dostępność w centrach handlowych - podręcznik