Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Partnerstwo na rzecz dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Chcemy, aby program był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Stąd właśnie wynika idea wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo na rzecz dostępności.

Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystego podpisania partnerstwa na rzecz dostępności

Fot. B. Kosiński/ MIiR

Sygnatariusze dokumentu będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy i podpisania dokumentu.

Tekst Partnerstwa na rzecz dostępności

Świadomi znaczenia podstawowych praw i wolności człowieka, w poszanowaniu godności, potencjału i woli każdego, wskazujemy konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom dostępności do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

W celach Programu Dostępność Plus upatrujemy szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami.

Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. Apelujemy o współpracę do wszystkich środowisk. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów jest możliwe dzięki mobilizacji sił, wspólnemu działaniu, kreowaniu synergii, wzmocnionemu partnerstwu, opartym na dialogu i otwartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie czy firmie, zwiększania wpływu na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój naszego kraju, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszego partnerstwa na rzecz realizacji celów programu Dostępność Plus.

Deklarujemy, że w ramach prowadzonych przez nas działań, będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania.

Tekst Partnerstwa na rzecz dostępności (PDF 369 KB)

Lista Sygnatariuszy

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza
 2. Fundacja Aktywizacja
 3. Fundacja Integracja
 4. Fundacja Katarynka
 5. Fundacja Widzialni
 6. Grupa ON Inclusion 14-20
 7. Kler
 8. Izba Architektów RP
 9. Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 10. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
 11. Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 12. Pirs Creative Lab
 13. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 14. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 15. Polskie Koleje Państwowe S.A.
 16. Poczta Polska S.A.
 17. Politechnika Gdańska
 18. Polska Rada Centrów Handlowych
 19. Polski Związek Głuchych
 20. Polski Związek Niewidomych
 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 22. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
 23. T-Mobile Polska S.A.
 24. Towarzystwo Urbanistów Polskich
 25. Urząd Miasta Gdynia
 26. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 27. Urząd Miasta Brzeziny
 28. Urząd Miasta Konin
 29. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie
 30. Związek Banków Polskich
 31. Fundacja Szansa dla Niewidomych
 32. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 33. Altix Sp. z o. o.
 34. Eneris Ochrona Środowiska
 35. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 36. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 37. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 38. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
 39. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa
 40. Praca bez barier
 41. Laboratorium Architektury 60+
 42. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 43. Fundacja Uniwersytet Dzieci
 44. Orange Polska
 45. Polskie Towarzystwo Informatyczne
 46. Instytut Transportu Samochodowego
 47. Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
 48. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 49. Grupa CDVI
 50. Polski Komitet Paraolimpijski
 51. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 52. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 53. Go4energy
 54. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego
 55. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
 56. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
 57. Learnetic S.A.
 58. Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
 59. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 60. Park Narodowy Gór Stołowych
 61. Ośrodek szkolenia kierowców ELITE
 62. Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
 63. Krajowa Rada Spółdzielcza
 64. AUTOMICRO sp. z o. o.
 65. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Energetyka”
 66. Partner CEBRON Sp. z o.o.
 67. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 68. Fundacja Sądecka
 69. GUIDOSIMPLEX
 70. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 71. Fundacja „Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych”
 72. Fundacja „Mimo wieku”
 73. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
 74. Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych "AKTYWNI"
 75. Kogifi
 76. Carrefour Polska Sp. z o.o.
 77. Follak Sp. z o.o.
 78. Opolgraf S.A.
 79. Urząd Miasta Katowice
 80. Gmina Dzierzgoń
 81. Urząd Miasta Mikołów
 82. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
 83. Śląska Sieć 3 sektora
 84. Fundacja Vis Maior
 85. Fundacja Pies Przewodnik
 86. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 87. Utilitia Sp. z o.o.
 88. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 89. Fundacja Przekraczać Granice
 90. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
 91. Fundacja TUS
 92. Urząd Miasta Mielec
 93. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 94. Archigraf Michał Brutkowski
 95. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 96. Expertlab Sp. z o.o. Sp. k.
 97. Fundacja Podniebny Pegaz
 98. Fundacja Eudajmonia
 99. Fundacja I SEE YOU
 100. Fundacja Kultury Bez Barier
 101. Grupa AF Sp. z o.o.
 102. Horyzont Projekt
 103. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 104. POLREGIO Przewozy Regionalne
 105. SPZOZ w Szamotułach
 106. Stowarzyszenie Młodych Lubuszan
 107. Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
 108. Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada"
 109. Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
 110. Szkoła nauki jazdy ELKA SCHOOL
 111. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
 112. Urząd Miasta Łódź
 113. Urząd Transportu Kolejowego
 114. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 115. Szkolnastrona.pl
 116. ASDON
 117. DGA S.A.
 118. Fundacja "W Drodze"
 119. Medicus Sp. z o.o.
 120. Medkomplex Sp. z o.o.
 121. Polska Federacja Głuchych
 122. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 123. Stowarzyszenie Dorosłe Anioły
 124. Stowarzyszenie Manko
 125. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych "W Labiryncie"
 126. Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości"
 127. Topserw
 128. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 129. Urząd Miasta Krakowa
 130. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
 131. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie
 132. Starostwo powiatowe w Radomiu
 133. Gmina Jedlińsk
 134. Fundacja Pracy Narodów
 135. Urząd Miejski w Nasielsku
 136. Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 137. Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 138. Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 139. Starostwo Powiatowe w Mielcu
 140. Politechnika Wrocławska
 141. Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
 142. P.T. Tanalski
 143. Miasto Poznań
 144. Polski Instytut Sztuki Filmowej
 145. Instytut Niezależnego Życia
 146. Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 147. Artbau Sp. z o. o. - marka LUMI
 148. Chojeński Klub Sportowy
 149. Polski Związek Motorowy
 150. Fundacja „Drogi Mazowsza”
 151. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
 152. Europejskie Partnerstwo na rzecz Nauki i Konkurencyjności
 153. Fundacja Polska Bez Barier
 154. ALTRANS transport krajowy i międzynarodowy
 155. Bank Gospodarstwa Krajowego
 156. Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark 
 157. Fundacja im. doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej 
 158. Fundacja Mir 
 159. Fundacja Wstań i Jedź 
 160. Gmina Polanica-Zdrój 
 161. Gmina Szczytna 
 162. ING Bank Śląski S.A. 
 163. Krakowskie Biuro Festiwalowe 
 164. Manufaktura Mebli sp. z o.o. 
 165. PBS sp. z o.o. 
 166. Grupa Polpharma 
 167. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 168. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 
 169. Starostwo Powiatowe Mikołów 
 170. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 171. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
 172. Associated Apps
 173. Certes Sp. z o.o.
 174. Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 175. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
 176. Huawei Polska Sp. z o.o.
 177. Instytut Polityk Publicznych
 178. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
 179. SENSE consulting sp. z o.o.
 180. TERMA Sp. z o.o.
 181. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
 182. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 183. Acustica Sp. z o.o.
 184. Fundacja Aprobata
 185. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Spektrum Autyzmu.pl
 186. Urząd Gminy Borki
 187. Fundacja Mili Ludzie
 188. Fundacja Flexi Mind
 189. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 190. Broomee Technologies
 191. BDB.IT sp. z o.o.
 192. Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA
 193. Urząd Miasta Jelenia Góra
 194. pl.grants Sp. z o.o.
 195. Narodowy Fundusz Zdrowia
 196. Urząd Miasta Nysa
 197. Fundacja Pomóż Innym
 198. Fundacja Ładne Historie
 199. Invictus Sp. z o.o

Lista Sygnatariuszy na rzecz dostępności (PDF 199 KB)

Przystąp do Partnerstwa na rzecz Dostępności!

Jeśli chcesz wziąć udział w uroczystym podpisaniu partnerstwa, wyślij zgłoszenie na adres: dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl wraz z informacją o osobie upoważnionej do reprezentowania Twojej organizacji. Wszystkie pytania i wątpliwości możesz kierować pod wyżej wskazany adres.