Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju realizuje po raz pierwszy samodzielnie projekt współpracy bliźniaczej pt. "Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems".

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji gruzińskiej na poziomie krajowym i lokalnym w zakresie identyfikacji i przygotowania projektów infrastrukturalnych mających na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych dla MŚP i zapewnienie zrównoważonego rozwoju terytorium Gruzji. Projekt ma ponadto na celu wzmocnienie spójności planowania przestrzennego oraz uproszczenie standardów i procedur w zakresie prowadzenia przedsięwzięć inwestycyjnych w Gruzji.

Założenia projektu odnoszą się do kilku ważnych procesów zachodzących w Gruzji. Jednym z nich jest skuteczne formułowanie i wdrażanie polityki regionalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, inne dotyczą budowania potencjału instytucjonalnego i regulacyjnego dla realizacji planów rozwoju oraz poprawy warunków i jakości inwestycji a także rozwoju wielopoziomowej i partnerskiej współpracy na wszystkich szczeblach administracji publicznej w Gruzji.

Polska jako jeden z największych beneficjentów polityki spójności UE  realizuje największy program infrastrukturalny w UE. Dzięki temu doświadczeniu zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów składający się z  osób o strategicznym podejściu oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie polityki przestrzennej i rozwoju infrastruktury.

Głównym beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji

Czas trwania projektu: 21 miesięcy (od lutego 2018)

Wartość projektu: 1 500 000 euro – środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) 

Cele projektu:

 • wdrażanie przez administrację gruzińską (na poziomie krajowym i lokalnym) metodologii i standardów UE przez zbliżanie ustawodawstwa w zakresie planowania przestrzennego
 • budowanie, wzmacnianie relacji między Gruzją i Unią Europejską
 • wsparcie procesu integracji poprzez zaspokajanie potrzeb rozwojowych
 • podnoszenie umiejętności gruzińskiej administracji w zakresie identyfikacji i przygotowania projektów inwestycyjnych

Instytucje zaangażowane w projekt:

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Krajowy instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Instytut Rozwoju Terytorialnego
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Aktualności

23 lutego 2018 r. eksperci z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji oraz członków zespołu projektu współpracy bliźniaczej, spotykali się z przedstawicielami ratusza w Gori. Głównym tematem spotkania było przekazanie polskiego doświadczenia w zakresie identyfikacji i przygotowania projektów inwestycyjnych

 

20 lutego 2018 r. w Tbilisi odbyła się konferencja rozpoczynająca działania w ramach projektu współpracy bliźniaczej “Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems”. Wystąpienia otwierające wygłosili: Irakli Matkava, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, Ambasador Janos Herman, Szef Przedstawicielstwa UE w Tbilisi, Irma Kavtaradze, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji, Vakhtang Makharoblishvili, wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji, Ambasador RP w Gruzji Mariusz Maszkiewicz oraz liderzy projektu twinningowego. W prezentacjach i wystąpieniach podkreślono znaczenie projektu dla obu krajów.