Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka: szukamy instytucji finansowych do dystrybucji II transzy pożyczek

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny przetarg nieograniczony na wybór instytucji finansowych, które będą dystrybuować preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki w województwach Polski Wschodniej. Oferty można składać do 19 września br.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Jest on finansowany ze środków krajowych Ministra Inwestycji i Rozwoju. W ramach instrumentu firmy działające w Polsce Wschodniej mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki.

Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Zasady dystrybucji drugiej transzy zostały zmienione, tak aby wykorzystać doświadczenia z pierwszego roku realizacji i odpowiedzieć na postulaty branży.

Główne nowości dla instytucji finansowych to:

  • możliwość sprzedaży do 30% portfela w innym, niż podstawowe, województwie Polski Wschodniej;
  • wniesienie wkładu własnego - do 5% wartości pożyczki - ma opcjonalny charakter (w przypadku jego ujęcia w ofercie, wysokość wkładu będzie podlegała ocenie).

Główne nowości dla pożyczkobiorców to:

  • przejście z zasady „siedziba i działalność w Polsce Wschodniej” na „lokalizacja wspieranej inwestycji w Polsce Wschodniej” (UWAGA: w przypadku zakupu środków transportu wymóg „siedziby i działalności w Polsce Wschodniej” został utrzymany);
  • wydłużenie okresu spłaty pożyczki do 84 miesięcy (dla pożyczek powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią 50% wartości pożyczki);
  • jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy (wcześniej - jedna);
  • wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej.

BGK planuje zakończyć ocenę ofert do listopada br., co oznacza, że nowe pożyczki zostaną zaoferowane przedsiębiorcom z branży turystycznej i okołoturystycznej już pod koniec roku.

Treść ogłoszenia oraz dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie BGK.

Więcej informacji o instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka