Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszają pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

Podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Dubiecku wiceminister Adam Hamryszczak ogłosił start pożyczek na rozwój turystyki. Pożyczki finansowane ze środków Ministra Rozwoju, w ramach instrumentu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwach makroregionu.

logo Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł już cztery z pięciu umów z pośrednikami finansowymi. Ostatnia umowa - dla województwa podlaskiego, jest planowana na drugą połowę bieżącego miesiąca. Obecnie zostanie rozdysponowana pierwsza z transz - 10 mln zł na każde z województw, które będą udostępniane stopniowo do 2026 r. Łączny budżet projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to 200 mln zł.

Minister Adam Hamryszczak na spotkaniu w Dubiecku

Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej. Pożyczki – o wartości jednostkowej do 500 tys. zł, będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat.

"Turystyka to rosnąca gałąź gospodarki - nie tylko w skali kraju ale również na poziomie globalnym. W Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB - w 2016 r. było to 6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. osób co stanowi blisko 6 % ogółu pracujących. Dlatego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje wsparcie dla sektora wolnego czasu. Oferujemy je m.in. przez pożyczki w ramach „Przedsiębiorczej Polski Wschodniej – Turystyki”. Liczymy, że dzięki nim uda się jeszcze pełniej wykorzystać dla rozwoju makroregionu jego potencjały – przedsiębiorczość i unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe." – powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Pożyczki będą udzielane m.in. na budowę i remont obiektów infrastruktury turystycznej, uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjno-sportowej, obiektów noclegowych oraz na tworzenie i rozwój parków tematycznych. Będzie można także sfinansować podniesienie jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej. O pożyczkę mogą się starać również przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne i regionalne. Preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

Uczestnicy spotkania w Dubiecku

Dysponentem środków jest Minister Rozwoju. Zarządzanie nimi zostało zaś powierzone Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Dystrybucją środków do MŚP w Polsce Wschodniej zajmą się pośrednicy finansowi wybrani w przetargu: w woj. lubelskim – Lubelska Fundacja Rozwoju, w woj. podkarpackim Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a w woj. świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

Wnioski o udzielenie pożyczki można uzyskać u pośredników finansowych. Pierwsze wypłaty środków, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny, będą możliwe nawet w listopadzie br.

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego a także pośredników finansowych.

Autorem zdjęć jest Daniel Kozik, Biuro Prasowe UMWP